+374-96-10-30-90
Զանգերն ընդունվում են՝ 10:00-20:00

  Հետադարձ զանգ

Օգտագործման պայմաններ

Սույն Օգտագործման Պայմանները (այսուհետ` Պայմաններ) տարածվում են բոլոր այն այցելուների, օգտատերերի և այլոց (այսուհետ` Յուրաքանչյուր ոք, Օգտատեր, Դուք կամ Ձեր) վրա, ովքեր օգտվում են www.toyland.am կայքի (այսուհետ` Կայք) ծառայություններից: Սույն Պայմանները սահմանում են Կայքում մատուցվող ծառայություններից օգտվելիս ծագող Ձեր իրավունքները և պարտականություները: Եթե Դուք համաձայն չեք սույն Պայմաններին, ապա Դուք իրավունք չունեք օգտվել սույն կայքում մատուցվող ծառայություններից: Դուք նաև հաստատում եք, որ ամբողջովին իրավունակ և գործունակ եք սույն Պայմաններով սահմանված դրույթները, պայմանները, պարտավորությունները, հաստատումները, երաշխավորություններն ու հավաստիացումներն ընդունելու համար և պարտավոր եք ընդունել սույն Պայմաններն ու առաջնորդվել դրանցով:


 • ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ
 • Դուք հաստատում եք, որ Կայքից օգտվելու պահին Դուք չափահաս եք, այսինքն լրացել է Ձեր 18 տարին:


 • ՊԱՏՎԵՐ
 • Դուք հաստատում եք, որ կարդացել եք և ծանոթ եք Կայքից պատվիրման եղանակներին:


 • ԱՌԱՔՈՒՄ
 • Դուք հաստատում եք, որ կարդացել եք և ծանոթ եք Առաքման եղանակներին և պայմաններին:


 • ՎՃԱՐՈՒՄ
 • Դուք հաստատում եք, որ կարդացել եք և ծանոթ եք Վճարման եղանակներին և պայմաններին:


 • ԱՊՐԱՆՔԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ
 • Ապրանքը ստանալիս Դուք պարտավորվում եք ստուգել դրա արտաքին վիճակը և թերությունների հայտնաբերման դեպքում, տեղում հայտնել առաքչին: Առաքիչի հեռանալուց հետո ապրանքի արտաքին տեսքի վերաբերյալ բողոքներ չեն ընդունվում:


 • ԱՊՐԱՆՔԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁ
 • Դուք իրավունք ունեք վերադարձնելու ապրանքը, եթե այն վնասված չէ և չի լրացել վերադարձի ժամկետը: Վերադարձի ժամկետը սահմանվում է ՀՀ օրենքով:


 • ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՅՄՄԱՆՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
 • Ընկերությունն իրավունք ունի փոփոխություն մտցնել սույն Պայմաններում: